Nova Versió WordPress 2.6


S’ha publicat una nova versió del WordPress 2.6:

WordPress 2.6 (edició en català)

Aquí hi ha l’anunci oficial (en anglès) amb informació sobre les novetats.

Deixa un comentari