Nova versió de manteniment del WordPress

Acabem de publicar la versió 3.0.1 del WordPress en català.

Aquesta versió de manteniment corregeix prop de 50 errors de menor importància detectats gràcies a les contribucions de centenars d’usuaris que provaren la versió 3.0.

Que blogueu agust!

Deixa un comentari