WordPress.org

Plugin Directory

Post SMTP – WP SMTP Plugin with Email Logs & Mobile App for Failure Alerts – Any SMTP Plus Gmail SMTP, Office 365, Brevo, Mailgun, Amazon SES, Postmark

Estadístiques

Versions actives

Baixades diàries

Historial de baixades


Opcions avançades

Aquesta secció està pensada només per a usuaris avançats i desenvolupadors. Es presenten aquí per a proves i finalitats educatives.

Versions anteriors

És possible que les versions anteriors de les extensions no siguin segures o estables. No es recomana utilitzar-les en llocs web en producció.

Seleccioneu una versió específica per baixar.

Baixa