WP2CSDNBlog

同步发布 WordPress 博客日志到CSDN博客,也可用在所有支持 Metaweblog API 的博客系统中,安装后需要先设置下。


xhhjin 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.5.28 S'ha actualitzat fa 7 anys

WP2BaiduZone

同步发布 WordPress 博文到 百度空间.


Carey Chow 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.5.2 S'ha actualitzat fa 10 anys