Admin Show Sticky

Adds a new column to the posts table in the admin to display if a…


Matt Martz 100+ instal·lacions actives S'ha provat amb 2.9.2 S'ha actualitzat fa 14 anys