Buddypress Friends

This plugin adds a widget to Buddypress that displays the friends for the current user…


Adam J Nowak 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.2.1 S'ha actualitzat fa 12 anys

BP Mutual Friends

List users' mutual friends in BuddyPress easily. One click install and setup.


SuitePlugins 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.3.31 S'ha actualitzat fa 8 anys