SBL Admin Bar

SBL Admin Bar allows you to dynamically turn the Admin Bar on/off using the hotkeys…


Steven B. Lienhard Menys de 10 instal·lacions actives S'ha provat amb 5.6.8 S'ha actualitzat fa 2 anys