Pig Latin

Overrides the current language and translates all messages into Pig Latin.


Nikolay Bachiyski 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.0.38 S'ha actualitzat fa 9 anys

CSV Format for GlotPress

Adds the CSV format to GlotPress to export/import translations and originals.


Pedro Mendonça Menys de 10 instal·lacions actives S'ha provat amb 6.1.4 S'ha actualitzat fa 1 any