Really Simple SSL

No requereix configuració! Només necessiteu un certificat SSL, i aquesta extensió farà la resta.


Really Simple Plugins 5+ milions instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.1 S'ha actualitzat fa 1 setmana

SSL Mixed Content Fix

A fix for mixed content! This Plugin creates protocol relative urls by removing http +…


Steve85b 20.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.1 S'ha actualitzat fa 18 hores

Headers Security Advanced & HSTS WP

Best all-in-one WordPress security plugin, uses HTTP & HSTS response headers to avoid vulnerabilities: XSS,…


🐙 Andrea Ferro, Augusto Bombana 100+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.1 S'ha actualitzat fa 7 dies