GD Mail Queue

Intercept emails sent with wp_mail and implements a flexible mail queue system for sending emails,…


Milan Petrovic 800+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.2.5 S'ha actualitzat fa 9 mesos