Importador del Movable Type i TypePad

Importa les entrades i comentaris d’un bloc de Movable Type o Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ active installations S'ha provat amb 4.1.22 S'ha actualitzat fa 2 anys

Movable Type Backup Importer

This plugin allows you to import Movable Type backups. It reads the backup XML and…


Roger Dudler 200+ active installations S'ha provat amb 3.2.1 S'ha actualitzat fa 6 anys