Duplicate Page

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


mndpsingh287 1+ milió instal·lacions actives S'ha provat amb 5.5.1 S'ha actualitzat fa 3 setmanes

Quick Post Duplicator

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post quickly using a click.


Rahul Kumar singh 500+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.5.1 S'ha actualitzat fa 3 setmanes

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.10 S'ha actualitzat fa 2 anys