Pàgina web de WP Sitemap

Afegeix un mapa del lloc a qualsevol pàgina utilitzant simplement el codi de substitució [wp_sitemap_page].…


Tony Archambeau 200.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.3 S'ha actualitzat fa 4 mesos

Tree Page View & Post List

Adds a tree view of all pages & custom posts. Using this plugin you can…


wp-buy 600+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.3 S'ha actualitzat fa 1 mes