Duplicate Page

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


mndpsingh287 1+ milió instal·lacions actives S'ha provat amb 5.4.2 S'ha actualitzat fa 4 mesos

Quick Post Duplicator

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post quickly using a click.


Rahul Kumar singh 400+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.4.2 S'ha actualitzat fa 2 mesos

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 200+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.10 S'ha actualitzat fa 2 anys