Solr for WordPress

A WordPress plugin that replaces the default WordPress search with Solr.


Matt Weber 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.2.1 S'ha actualitzat fa 11 anys