Plugins Site Menu Link

Adds a link to the Plugins management page to the site's toolbar admin menu.


Sébastien Dumont 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.20 S'ha actualitzat fa 5 anys

Users Site Menu Links

Adds a link to the Users management page to the site's toolbar admin menu


Pippin Williamson 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.9.36 S'ha actualitzat fa 9 anys