Export to Text

A simple plugin to export WordPress post data into a tab-separated text file format (TSV).


Hyped Text 3.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.5.2 S'ha actualitzat fa 7 anys