UM Navigation Menu

An easy way to add Ultimate Member navigation to admin bar. Ultimate Member 2.0 compatible


SuitePlugins 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.21 S'ha actualitzat fa 5 anys