Traduccions

Un dels aspectes més importants per a què usuaris consideren una traducció com a bona és que siga consistent (p.ex. que sempre s’utilitzen la mateixa paraula per a referir-se a una mateixa cosa) i reconeixible (que les paraules emprades s’utilitzen de manera habitual a les traduccions d’altres programes).

Des de fa molt de temps, la traducció al català del WordPress ha intentat seguir unes línies terminològiques i d’estil per a ser consistent amb la resta de traduccions de programari al català. Per això, emprem com a base la Guia d’estil de Softcatalà, guia en la que es basen molts projectes de codi obert (aplicacions de Mozilla, LibreOffice, GIMP, Inkscape,…) i que també coincideix en gran mesura amb les traduccions de programari que realitzen grans empreses tecnològiques (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Mail – Gmail, Twitter,…). Respecte a la terminologia, inicialment seguíem el Recull de termes de Softcatalà,

Els GTE revisem les traduccions que fa la resta de l’equip de traducció per assegurar-nos que s’adapten a les traduccions existents.

Tradueix!

El WordPress, les extensions i els temes es tradueixen des del WordPress, un sistema de traducció en línia a la mateixa pàgina que el WordPress.

Podeu començar a traduir seguin aquest enllaç: https://translate.wordpress.org/locale/ca/default 

Recursos per a traductors

Recull terminològic del WordPress

Gràcies a l’eina de memòries de traducció de Softcatalà,  podeu per exemple cercar com es tradueix la paraula anglesa “delete” al WordPress en català. L’eina informa que en el 86% dels casos, s’utilitza “suprimeix“, mentre que en el 12% s’utilitza “elimina” [1]. Aquesta eina facilita mantenir i millorar la consistència de la traducció del WordPress en català amb ella mateixa, així com amb les traduccions d’altres programes.

Memòries de traducció

[1] Dades recollides el 13 de gener de 2017

Guia d’estil

La Guia d’estil de Softcatalà no és ni una gramàtica ni un diccionari. L’objectiu de la Guia és establir unes normes comunes (convencions de format, d’estil, etc…) allà on la gramàtica permet múltiples opcions per a les traduccions de programari. S’inclouen, però, algunes normes gramaticals que són, de vegades, poc conegudes o que provoquen confusió entre traductors i correctors.

Guia d’estil de Softcatalà

Informe de qualitat

Una altra de les eines que Softcatalà posa a disposició de molts són els informes de qualitat. Es tracta d’un conjunt de regles ortogràfiques i gramaticals, utilitzant eines com el Pology o el LanguageTool, que inspeccionen de manera periòdica les traduccions per trobar errades comunes: puntuació incorrecta, paraules mal escrites, etc.

En el cas de WordPress, cada setmana es generen tres informes de qualitat