User Role Switcher

Instant switching between user roles in WordPress.


Dhanendran Rajagopal 100+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.6.7 S'ha actualitzat fa 10 mesos