CLIPBOARD

A simple plugin that allows you to copy or cut paragraphs from your site’s main…


Hassanal S. Aguam 1.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.15 S'ha actualitzat fa 3 anys

RSS No More

This plugin will cut your RSS feeds at the 'more' tag or custom [rss-cut] tag…


Jerome Neuveglise 200+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.0.5 S'ha actualitzat fa 10 anys

WP Utils

WP Utils – Funciones de apoyo – Utilitarios, funciones básicas para todo desarrollador, como cortar…


Renzo Tejada Menys de 10 instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.7 S'ha actualitzat fa 12 mesos