Pxl Tools

A Toolbelt for Wordpress development


Communicatti 30+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.4.3 S'ha actualitzat fa 2 mesos

Add Contributors

Creates a metabox to select WordPress users to list as contributors in post.


Babatope (Ben) Babajide Menys de 10 instal·lacions actives S'ha provat amb 5.3.17 S'ha actualitzat fa 4 anys