Importador del WordPress

Importa les entrades, les pàgines, els comentaris, els camps personalitzats, les etiquetes i més des…


wordpressdotorg 3+ milions instal·lacions actives S'ha provat amb 6.2.2 S'ha actualitzat fa 5 mesos

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 1 mes

Importador del Blogger

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 80.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 1 mes

Importador RSS

Importa entrades des d’un fil de subscripció RSS.


wordpressdotorg 40.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.2.2 S'ha actualitzat fa 5 mesos

Ansar Import

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for Themeansar Theme


Themeansar 20.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 2 setmanes

Sparkle Demo Importer

Sparkle Demo Importer imports sparkle themes full demo with just one click. It is specially…


sparklewpthemes 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.2.2 S'ha actualitzat fa 3 mesos

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 2 mesos

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.2.2 S'ha actualitzat fa 2 mesos

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 2 setmanes

OPML Importer

Importa enllaços en el format OPML.


wordpressdotorg 7.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 1 mes

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 7.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.1 S'ha actualitzat fa 2 mesos