Max Mega Menu

An easy to use mega menu plugin. Written the WordPress way.


megamenu.com 400.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.4.3 S'ha actualitzat fa 4 setmanes

WP Mega Menu

WordPress Mega Menu is a responsive, highly customizable drag and drop menu builder plugin. Download…


Themeum 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.9 S'ha actualitzat fa 2 anys

LSX Mega Menus

Go from mundane to mega with the LSX Mega Menus Extension extension. Create beautiful full-width…


LightSpeed 40+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.3.3 S'ha actualitzat fa 7 mesos

Mega Menu

C4D Mega Menu will automatically convert your existing menu or menus into a mega menu.…


Coffee4dev.com 20+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.7.28 S'ha actualitzat fa 7 anys

Sidebar Menu Items

Use sidebars / widget areas within your menus. Simple and flexible way for making mega…


Motto 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.9 S'ha actualitzat fa 3 anys