Minestatus

Minestatus is a WordPress Widget that enables you to show data from a Minecraft server.…


Jeroen Weustink 60+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.6.23 S'ha actualitzat fa 6 anys

MCstatus

MCstatus is a WordPress Widget that enables you to show data from a Minecraft server.


Yuri Timofeev 20+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.0.0 S'ha actualitzat fa 8 anys

Minequery Widget

Display Minecraft server information in your Wordpress with this simple Widget.


Darren Douglas - darren.douglas@gmail.com 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.4.2 S'ha actualitzat fa 10 anys