Multi Step Form

Ajudeu als clients amb una barra de progrés animada. Genereu formularis dinàmics amb múltiples passos.…


Mondula GmbH 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.1.3 S'ha actualitzat fa 3 mesos

Multi Step Form Plugin

This plugin helps you to create multi step forms in wordpress using drag and drop…


Witoni Softwares 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.8.22 S'ha actualitzat fa 5 anys

Easy Quote

Easily add quote functionality. User can select service category & items and will see the…


Azraf Anam 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.23 S'ha actualitzat fa 5 anys