WP App Enabler

Enables your WordPress site to run in App mode in Android and iOS.


Kay van Bree 30+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.0.0 S'ha actualitzat fa 6 anys

SwiftyPress

Mobile app framework for your WordPress blog.


zamzaminc 20+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.7 S'ha actualitzat fa 1 any

prograpper

Create (android / ios ) App for your WordPress Site


Prograpper Team Menys de 10 instal·lacions actives S'ha actualitzat fa 5 anys

WP to Android App

WP to Android is simply turn your website using Spotlight App builder Service.


Spotlight Studio Menys de 10 instal·lacions actives S'ha provat amb 5.4.2 S'ha actualitzat fa 1 mes