Notify Odoo

Notifies Odoo about a new order on WooCommerce.


Pektsekye 70+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.8.4 S'ha actualitzat fa 12 mesos