Simple Google reCAPTCHA

Simply protect your WordPress against spam comments and brute-force attacks thanks to Google reCAPTCHA for…


Michal Novák 20.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.5 S'ha actualitzat fa 5 mesos

reCAPTCHA

Prevent brute force logins on your WordPress site with Google's reCAPTCHA.


Ash Matadeen 10.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.8.12 S'ha actualitzat fa 3 anys

Easy Captcha

Several types of captcha to protect your site in one easy to use plugin.


wppal 3.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.5.2 S'ha actualitzat fa 7 anys