Easy Sidebar Menu Widget

Add WordPress Dropdown Menu Widget easily! Upgrade your sidebar menus to responsive dropdown widget now!


phpbits 4.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.7.27 S'ha actualitzat fa 7 anys

Sidebar Menu Widget

Easily add a sidebar menu to your widgetable sidebar. With this plugin you can create…


Weblounge inc. 600+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.5.2 S'ha actualitzat fa 9 anys