Admin Slug Column

Puts the slug of posts and pages into an admin column on all posts/pages screen.…


Chuck Reynolds 4.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.7 S'ha actualitzat fa 1 any