Admin Slug Column

Adds a column to admin posts/pages views with the slug & URL path. It's helpful…


Chuck Reynolds 4.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.0.0 S'ha actualitzat fa 3 mesos