WordPress.org

Català

Envieu el vostre tema o l'actualització del tema al directori

El tema s'enviarà per revisar i ser distribuït al directori oficial de temes de WordPress.org.

Abans de poder carregar un tema nou, inicia una sessió.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the themename.zip file again, just like you do with a new theme.

Aneu a la barra d'eines