Source Code

Si volguéreu veure el codi del WordPress i la documentació inclosa, tenim una referència específica per a desenvolupadors i un navegador de codi. També tenim guies per coŀlaborar amb el Subversion i coŀlaborar amb el Git.

El codi font del WordPress inclòs, té la llicència GNU General Public License versió 2 (o superior) i es pot veure en línia o provar-se localment amb Subversion o Git:

  • Subversió: https://core.svn.wordpress.org/
  • Mirall Git: git://core.git.wordpress.org/

El WordPress minimitza els fitxers originals JavaScript utilitzant UglifyJS i els fitxers CSS utilitzant clean-css, mitjançant l'executor de tasques basat en JavaScript Grunt. El codi de desenvolupament que inclou versions sense minimitzar d'aquests fitxers, a més a més dels scripts que els generen, es poden veure en línia o provar-los localment amb Subversion o Git:

  • Subversió: https://develop.svn.wordpress.org/
  • Mirall Git: git://develop.git.wordpress.org/

El codi font de qualsevol binari del programa o script extern minimitzat que s'inclouen amb el WordPress es poden obtenir lliurement des del repositori de codi font.