Gutenberg

S’està treballant en una nova experiència d’edició per a WordPress, amb l’objectiu que sigui més…


Gutenberg Team 200.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.3 S'ha actualitzat fa 2 setmanes

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 2.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.9 S'ha actualitzat fa 5 mesos

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 80+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9-trunk S'ha actualitzat fa 1 any

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 200+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.6.13 S'ha actualitzat fa 2 anys

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 2.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.7.12 S'ha actualitzat fa 2 anys