Aquesta extensió no s’ha provat en les darreres 3 versions majors del WordPress. Segurament no està mantinguda o suportada, i pot tenir problemes de compatibilitat quan s’usa en versions recents del WordPress.

Clear CloudFront Cache

Descripció

It is a plugin that can easily delete the CloudFront cache.
Setting is easy with only 2 steps.
* Configure IAM
* Set a CloudFront distribution ID for this plugin

Arbitrary section 1

Instal·lació

 1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
 2. In the browser input box, type “Clear CloudFront Cache”.
 3. Select the “Clear CloudFront Cache” plugin and click “Install”.
 4. Activate the plugin.
 5. Set IAM for AWS resources where WordPress is running
  IAM setting example
  {
  “Version”: “2012-10-17”,
  “Statement”: [
  {
  “Sid”: “VisualEditor0”,
  “Effect”: “Allow”,
  “Action”: “cloudfront:CreateInvalidation”,
  “Resource”: “*”
  }
  ]
  }
 6. Set a CloudFront distribution ID for this plugin

Ressenyes

No hi ha ressenyes per a aquesta extensió.

Col·laboradors i desenvolupadors

«Clear CloudFront Cache» és programari de codi obert. La següent gent ha col·laborat en aquesta extensió.

Col·laboradors