WP Telegram (Publicacions automàtiques i notificacions)

Connecta el teu lloc web de WordPress amb Telegram amb un control total.


Manzoor Wani 7.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.3 S'ha actualitzat fa 4 setmanes

Telegram for WP

Allows WordPress site to send notifications to Telegram. You can also send files/posts/products to Telegram…


Ameer Mousavi 7.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.9 S'ha actualitzat fa 11 mesos

Telegram Bot & Channel

The only plugin you'll ever need to build bots for Telegram and channel broadcast. Zapier…


Marco Milesi 1.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.9 S'ha actualitzat fa 1 any

Channel Widget for telegram

Display your telegram channel in wordpress.


S.J.Hosseini 500+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.9 S'ha actualitzat fa 5 mesos

WP Telegram Channel Widget

Display the Telegram Public Channel or Group Feed in a WordPress widget or anywhere you…


Manzoor Wani 200+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.0.3 S'ha actualitzat fa 1 setmana