WP Telegram (Publicacions automàtiques i notificacions)

Connecta el teu lloc web de WordPress amb Telegram amb un control total.


Manzoor Wani 9.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.2 S'ha actualitzat fa 7 dies

Telegram for WP

Allows WordPress site to send notifications to Telegram. You can also send files/posts/products to Telegram…


Ameer Mousavi 6.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.10 S'ha actualitzat fa 1 any

Telegram Bot & Channel

The only plugin you'll ever need to build bots for Telegram and channel broadcast. Zapier…


Marco Milesi 1.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.2 S'ha actualitzat fa 2 setmanes

WP Telegram Channel Widget

Display the Telegram Public Channel or Group Feed in a WordPress widget or anywhere you…


Manzoor Wani 500+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.1.1 S'ha actualitzat fa 3 mesos

Channel Widget for telegram

Display your telegram channel in wordpress.


S.J.Hosseini 500+ instal·lacions actives S'ha provat amb 5.2.2 S'ha actualitzat fa 1 mes

GSLV Last video youtube

GSLV Last video youtube show an iframe with the last video youtube channel.


José Javier Fernández Mendoza 30+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.6.14 S'ha actualitzat fa 3 anys