Verificador de temes

Descripció

L’extensió per verificar temes és la millor manera de comprovar que un tema compleix amb els darrers estàndards. Amb ella, podreu executar el mateix conjunt de tests automàtics que WordPress.org utilitza per validar els temes que rep.

Els tests s’executen des d’un menú ubicat a l’escriptori del WordPress i els resultats es mostren tots alhora. Això és molt útil per als desenvolupadors de temes o per a qualsevol persona que vulgui assegurar-se que el tema suporta els darrers estàndards i millors pràctiques del WordPress.

Com activar el format del trac

L’equip de revisions de temes fa servir aquesta extensió mentre revisa temes i copia/enganxa la sortida en els bitllets del trac, el sistema trac té el seu propi llenguatge de marques.
Per activar el formatat del trac al Them-Check, necessiteu definir un parell de variables al fitxer wp-config.php:

The Theme Review team use this plugin while reviewing themes and copy/paste the output into trac tickets, the trac system has its own markup language.
To enable trac formatting in Theme-Check you need to define a couple of variables in wp-config.php:
TC_PRE i TC_POST s’usen com a capçalera i peu del bitllet.
Exemples:
define( ‘TC_PRE’, ‘Theme Review:[[br]]
– Els temes haurien de revisar-se fent servier “define(\’WP_DEBUG\’, true);” a wp-config.php[[br]]
– Els temes haurien de revisar-se fent servir les dades de test des del Theme Checklists (TC)
—–
‘ );

define( 'TC_POST', 'Feel free to make use of the contact details below if you have any questions,
comments, or feedback:[[br]]
[[br]]
* Leave a comment on this ticket[[br]]
* Send an email to the Theme Review email list[[br]]
* Use the #wordpress-themes IRC channel on Freenode.' );

Si qualssevulla d’aquestes dues variables es defineix, apareixerà una casella de selecció nova del trac al costat del botó Comprova-ho!.

PMF

Què són els números de versió?

El número de versió és la data de la revisió de les guies d’estil que es van emprar per crear-lo.

Per què es pot marcar quelcom com a malament?

No es tracta de dir que hi ha coses “malament”. El verificador de temes s’ha dissenyat amb l’objectiu de comprovar la conformitat d’un tema amb les guies d’estil que s’utilitzen per a la Revisió de Temes. No tots els temes han de seguir aquestes guies necessàriament. El propòsit del verificador és assegurar que tot tema que es pengi al dipòsit de temes de WordPress.org compleixi els darrers estàndards de temes WordPress i que, per tant, funcionarà en una gran varietat de llocs.

Molts llocs utilitzen temes personalitzats, cosa que no suposa cap problema. Però els temes que s’han dissenyat pensant que molts llocs diversos els utilitzarien han de tenir unes capacitats mínimes, per assegurar que, efectivament, funcionaran en entorns diversos. Les guies d’estil per a la revisió de temes s’han dissenyat tenint aquest objectiu en ment.

Aquest verificador de temes no és perfecte, ni ho serà mai. Només és una eina que pretén ajudar als autors de temes, o a qualsevol persona que vulgui estendre o millorar els temes. Tots els temes que s’envien a WordPress.org són revisats per un equip d’experts a mà. El verificador de temes automàtics, doncs, només pretén ser una eina útil; en cap cas un sistema d’avaluació absolut.

Aquesta extensió no decideix quines guies d’estil s’utilitzen. Podeu discutir qualsevol problema amb alguna guia per a la revisió de temes al lloc Make Themes.

Ressenyes

6 juny 2019
One of the best plugins for theme developers. Really a very good job! Have you never thought to create a similar plugin to check plugins? Plugins developers would also need a so helpful tool.
18 gener 2019
This is a great plugin for everyone that really likes to develop a WordPress theme and make successfully tests for the basic WordPress standards. The errors separated in 'Required', 'Warning', 'Recommended' and 'info'. Also provide the basic information of this error and makes you understand where the problem is.
Llegiu totes les 194 ressenya

Col·laboradors i desenvolupadors

"Verificador de temes" és programari de codi obert. La següent gent ha contribuït en aquesta extensió.

Contribuïdors

“Verificador de temes” s'ha traduït a 13 localitzacions. Gràcies als traductos per les seves aportacions.

Tradueix “Verificador de temes” a la teva llengua.

Interessats en el desenvolupament?

Navegueu pel codi, baixeu-vos el repositori SVN, o subscriviu-vos al registre de desenvolupament per fisl de subscripció RSS.

Registre de canvis

20200504.1

  • Changes can be found in the changelog.txt file.