Verificador de temes

Descripció

L’extensió per verificar temes és la millor manera de comprovar que un tema compleix amb els darrers estàndards. Amb ella, podreu executar el mateix conjunt de tests automàtics que WordPress.org utilitza per validar els temes que rep.

Els tests s’executen des d’un menú ubicat a l’escriptori del WordPress i els resultats es mostren tots alhora. Això és molt útil per als desenvolupadors de temes o per a qualsevol persona que vulgui assegurar-se que el tema suporta els darrers estàndards i millors pràctiques del WordPress.

Com activar el format del trac

L’equip de revisions de temes fa servir aquesta extensió mentre revisa temes i copia/enganxa la sortida en els bitllets del trac, el sistema trac té el seu propi llenguatge de marques.
Per activar el formatat del trac al Them-Check, necessiteu definir un parell de variables al fitxer wp-config.php:

The Theme Review team use this plugin while reviewing themes and copy/paste the output into trac tickets, the trac system has its own markup language.
To enable trac formatting in Theme-Check you need to define a couple of variables in wp-config.php:
TC_PRE i TC_POST s’usen com a capçalera i peu del bitllet.
Exemples:
define( ‘TC_PRE’, ‘Theme Review:[[br]]
– Els temes haurien de revisar-se fent servier “define(\’WP_DEBUG\’, true);” a wp-config.php[[br]]
– Els temes haurien de revisar-se fent servir les dades de test des del Theme Checklists (TC)
—–
‘ );

define( 'TC_POST', 'Feel free to make use of the contact details below if you have any questions,
comments, or feedback:[[br]]
[[br]]
* Leave a comment on this ticket[[br]]
* Send an email to the Theme Review email list[[br]]
* Use the #wordpress-themes IRC channel on Freenode.' );

Si qualssevulla d’aquestes dues variables es defineix, apareixerà una casella de selecció nova del trac al costat del botó Comprova-ho!.

PMF

Què són els números de versió?

El número de versió és la data de la revisió de les guies d’estil que es van emprar per crear-lo.

Per què es pot marcar quelcom com a malament?

No es tracta de dir que hi ha coses “malament”. El verificador de temes s’ha dissenyat amb l’objectiu de comprovar la conformitat d’un tema amb les guies d’estil que s’utilitzen per a la Revisió de Temes. No tots els temes han de seguir aquestes guies necessàriament. El propòsit del verificador és assegurar que tot tema que es pengi al dipòsit de temes de WordPress.org compleixi els darrers estàndards de temes WordPress i que, per tant, funcionarà en una gran varietat de llocs.

Molts llocs utilitzen temes personalitzats, cosa que no suposa cap problema. Però els temes que s’han dissenyat pensant que molts llocs diversos els utilitzarien han de tenir unes capacitats mínimes, per assegurar que, efectivament, funcionaran en entorns diversos. Les guies d’estil per a la revisió de temes s’han dissenyat tenint aquest objectiu en ment.

Aquest verificador de temes no és perfecte, ni ho serà mai. Només és una eina que pretén ajudar als autors de temes, o a qualsevol persona que vulgui estendre o millorar els temes. Tots els temes que s’envien a WordPress.org són revisats per un equip d’experts a mà. El verificador de temes automàtics, doncs, només pretén ser una eina útil; en cap cas un sistema d’avaluació absolut.

Aquesta extensió no decideix quines guies d’estil s’utilitzen. Podeu discutir qualsevol problema amb alguna guia per a la revisió de temes al lloc Make Themes.

Ressenyes

6 Juny 2019
One of the best plugins for theme developers. Really a very good job! Have you never thought to create a similar plugin to check plugins? Plugins developers would also need a so helpful tool.
18 Gener 2019
This is a great plugin for everyone that really likes to develop a WordPress theme and make successfully tests for the basic WordPress standards. The errors separated in 'Required', 'Warning', 'Recommended' and 'info'. Also provide the basic information of this error and makes you understand where the problem is.
Llegiu totes les 194 ressenya

Col·laboradors i desenvolupadors

"Verificador de temes" és programari de codi obert. La següent gent ha contribuït en aquesta extensió.

Contribuïdors

“Verificador de temes” s'ha traduït a 11 localitzacions. Gràcies als traductos per les seves aportacions.

Tradueix “Verificador de temes” a la teva llengua.

Interessats en el desenvolupament?

Navegueu pel codi, baixeu-vos el repositori SVN, o subscriviu-vos al registre de desenvolupament per fisl de subscripció RSS.

Registre de canvis

20190801.1

 • Fix missing nonce and nonce check on admin page. props Steven Stern for reporting the issue to the plugins team. Though this is technically a CSRF, there is no vulnerability arising from it, as the only thing that could be done with the form is to scan a theme.

20190208.1

 • Afegeix nous estils a l’editor de blocs. Vegeu https://meta.trac.wordpress.org/ticket/3921

20160523.1

 • Correcció per als noms de temes amb guionets.
 • Comentaris eliminant canvis.
 • Molts més canvis per l’equip de revisió de temes i altres. Mireu el Github per a un llistat de canvis complet.

20151211.1

 • Sincronització total amb Github i tots els canvis que han passat allà.
 • Llançament per a les funcions obsoletes de 4.4.

20140929.1

 • S’han afegit noves comprovacions i actualitzacions gràcies al Frank Klein d’Automattic (gràcies, Frank!).
 • S’ha actualitzat el llistat de funcions obsoletes
 • Comprovacions del personalitzador: tots els paràmetres de configuració add_settings han d’utilitzar crides de retorn de sanejament per qüestions de seguretat
 • Comprovacions de funcionalitats pensades per a extensions: els temes no han de registrar tipus d’entrades personalitzades o taxonomies, o afegir codis de substitució per al contingut d’una entrada
 • Ginys: les invocacions a register_sidebar s’han de fer des del codi d’acció widgets_ini
 • Títol: cal que l’etiquetes existeixin i no hi pot haver res dins fora d’una crida a wp_title()
 • CDN: comprovacions per a CDNs habituals (només recomanat)
 • Nota: s’han canviat les URIs de l’extensió de l’autor atès que les anteriors no eren correctes. Això pot tornar a canviar en el futur, ja que les URIs del lloc web són temporals.

20131213.1

 • S’han corregit els errors que l’extensió no mostrava i que, per tant, acabava donant com a resultat “aprovat” a tot.

20131212.1

 • S’ha actualitzat per a la versió 3.8
 • La majoria de fitxers han canviat per tal d’oferir un millor suport per a internacionalitzacions i, per tant, els fitxers d’idioma s’han suprimit temporalment fins que es puguin reprendre les traduccions.

20121211.1

 • S’ha actualitzat per a la versió 3.5
 • S’ha eliminat el botó de Paypal.

20110805.1

 • S’han suprimit les comprovacions de TimThumb.
 • Càrrega d’internacionalització correcta. Corregeix http://bit.ly/ouD5Ke.
 • Ara la captura de pantalla es previsualitza als resultats, juntament amb la mida del fitxer i la mida d’imatge.

20110602.2

 • Funcions noves de llistat de fitxers per detectar carpetes ocultes.
 • Millors comprovacions de fopen.
 • Versió bump del TimThumb

20110602.1

 • D’ara endavant, les comprovacions de final de línia tipus DOS o UNIX són un requisit per a poder penjar correctament un tema.
 • Versió bump del Timthumb
 • Diverses correccions notificades per GaryJ
 • S’han afegit les funcions obsoletes de la 3.2

20110412.1

 • S’han corregit algunes expressions regulars
 • S’ha afegit una comprovació per a la injecció de codi al peu de pàgina.
 • S’ha corregit la comprovació d’etiquetes per utilitzar la funció de contingut nova correctament
 • S’han sincronitzat tots els canvis fets a la interfície per pujar temes de wporg.
 • S’han actualitzat les comprovacions posteriors a la 3.1. S’ha afegit una comprovació de la captura a l’svn.
 • S’ha corregit la comprovació d’enllaços, la qual retornava una fallada falsa en alguns casos.
 • S’ha eliminat una de les comprovacions que causava problemes amb la interfície per pujar temes de wporg (la qual, a més a més, era innecessària)
 • S’han moguts les funcions innecessàries des de checkbase a main.php.
 • Canvis de format menors (espaiats i similars)
 • S’ha afegit una comprovació per a wp_link_pages() i s’ha corregit la d’eval().

20110219.2

 • S’ha fusionat la IU nova gràcies a Gua Bob 1
 • El darrer tema que s’ha comprovat sempre apareix automàticament seleccionat a la llista de temes.
 • S’ha corregit un error PHP a admin_menu.php

20110219.1

20110201.2

 • S’han corregit errors a la IU, entrada del fòrum, gràcies a Mamaduka.
 • Comprovacions de dominis de text per a twentyten i per a cap domini.
 • S’ha corregit un div sense tancar gràcies a Mamaduka.

20110201.1

 • La internacionalització ja funciona.
 • Llengües sr_RS, de_DE i ro_RO gràcies a Daniel Tara i Emil Uzelac.
 • S’ha afegit suport per a temes fill, executant les comprovacions sobre el tema pare I TAMBÉ sobre el tema fill en temps d’execució.
 • S’ha afegit un botó amb el format del Trac per als revisors.

20101228.3

 • Darrera versió per a la 3.1 (esperem)
 • Mostra el suggeriment per a comprovar la inclusió de searchform.php (no funciona perfectament encara, calen més exemples).
 • add_theme_page és necessari, tots els altres estan marcats i es mostren amb números de línia.
 • Ja es detecta correctament <?= i les etiquetes curtes es mostren amb els números de línia.
 • S’ha internacionalitzat gairebé tota; només queda traduir-la.
 • Correcció d’errors.

20101228.2

 • S’ha afegit la comprovació de menús.
 • S’han afegit als resultats el ThemeURI i l’AuthorURI.
 • Moltes petites correccions.
 • S’han iniciat les traduccions.

20101228.1

 • S’han corregit les comprovacions del filtre embed_defaults i de les dades del fitxer de la fulla d’estils.

20101226.1

 • S’ha redissenyat completament el sistema per facilitar la sincronització amb la interfície per penjar temes de WordPress.org. També hi ha hagut molts altres canvis.
 • S’han afegit les guies d’estil de WordPress 3.1, per ajudar als autors a assegurar la compatibilitat del tema amb la propera versió.

20101110.7

 • S’han tornat a afegir les comprovacions malware.php per a fopen i file_get_contents (INFO)
 • s’han corregit un parell d’errors relacionats amb índex no definits.

20101110.4_r2

 • Avís Corregit: paràmetre «count» incorrecte per a «stristr()»

20101110.4_r1

 • S’ha afegit echo a suggested.php

20101110.4

 • S’ha corregit la crida a la funció obsoleta get_plugins()

20101110.3

 • S’ha corregit un índex no definit.

20101110.2

 • S’ha afegit un < que faltava a main.php
 • S’han afegit comprovacions condicionals per a license.txt o l’etiqueta License al fitxer style.css
 • Millores a la IU

20101110.1

 • Data corregida!

10112010_r1

 • S’ha corregit la comprovació d’enllaços fixats al codi. S’ha afegit una PMF

10112010

 • Primera versió.