Lockdown WP Admin

Lockdown WP Admin conceals the administration and login screen from intruders. It can hide WordPress…


Sean Fisher 20.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.3.33 S'ha actualitzat fa 8 anys

WPVulnerability

Milloreu la seguretat del lloc de WordPress amb aquesta extensió, aprofitant l’API completa de base…


Javier Casares 8.000+ instal·lacions actives S'ha provat amb 6.5 S'ha actualitzat fa 3 setmanes

Vulnerable Plugin Checker

Automatically checks installed plugins for known vulnerabilities and provides optional email alerts.


Storm Rockwell 300+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.25 S'ha actualitzat fa 6 anys

Gauntlet Security

Performs a detailed security analysis of your WordPress installation. Provides specific instructions on how to…


Cornelius Bergen, Matchbox Creative 100+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.6.28 S'ha actualitzat fa 8 anys

Anti CSRF

The CSRF vulnerability is the most famous web vulnerability, since … i do not remember,…


juliobox 70+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.6.1 S'ha actualitzat fa 10 anys

ICS Security Fixes

The plugin tries to fix known WordPress vulnerabilities for older WordPress versions. Warning: For PHP…


ICS 20+ instal·lacions actives S'ha provat amb 3.2.1 S'ha actualitzat fa 13 anys

Vulnerabilities Check

Check for known vulnerability of wordpress, plugins and themes. At the end, you can request…


Sensorete 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.4.32 S'ha actualitzat fa 8 anys

Whook Security

Our plugin Scans other plugins vulnerabilities listed in the WPScan Database of vulnerabilities.


D'arteweb 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 4.9.25 S'ha actualitzat fa 6 anys