WordPress.org

About

Accessibility

Accessibilitat

La comunitat del WordPress i el projecte de codi obert del WordPress es comprometen a ser el més inclusiu i accessible possible. Volem que els usuaris, independentment del dispositiu o la capacitat, puguin publicar contingut i mantenir un lloc web o una aplicació creada amb el WordPress.

WordPress vol fer que l’administrador de WordPress i els paquets compleixin completament WCAG 2.0 AA, sempre que sigui possible.

Tot el codi nou i actualitzat publicat al WordPress ha de complir aquestes directrius segons els estàndards de codificació d’accessibilitat del WordPress. És possible que algunes característiques i funcionalitats actuals en desenvolupament encara no compleixin del tot, i els problemes coneguts s’enumeren a l’enfocament d’“accessibilitat” de WordPress Trac.

Tot i que el projecte de WordPress no pot garantir que tots els temes siguin compatibles, l’equip de revisió de temes ha comprovat els temes preparats per a l’accessibilitat per assegurar-se que aquests temes superen els seus requisits bàsics d’accessibilitat.

L’equip d’accessibilitat

L’equip d’accessibilitat del WordPress proporciona experiència en accessibilitat a través del projecte per millorar l’accessibilitat del nucli i els recursos del WordPress.

El manual d’accessibilitat comparteix les pràctiques recomanades per a l’accessibilitat web, una llista d’eines d’accessibilitat, les proves que fem per millorar WordPress, temes i extensions i com participar en l’accessibilitat del WordPress.

Per informar d’un problema d’accessibilitat que us heu trobat al WordPress o al WordPress.org, consulteu la pàgina del manual d’accessibilitat sobre com informar de problemes d’accessibilitat.

Declaració ATAG

Les directrius d’accessibilitat de l’eina d’autor versió 2.0, o ATAG, són un conjunt de directrius que regeixen com crear una eina per crear pàgines web accessibles i que fomentin la creació de contingut accessible.

Els estàndards de codificació d’accessibilitat del WordPress requereixen codi nou o actualitzat per complir els estàndards de les directrius al contingut web (WCAG) versió 2.0 en el nivell AA. La conformitat amb ATAG és un objectiu addicional més enllà del compliment de les WCAG.

Una aplicació que compleixi totalment amb ATAG 2.0 no només ha de ser usable per persones amb discapacitat, sinó que ha de possibilitar i animar tots els usuaris a crear contingut accessible. i ajudar-los a reparar errors d’accessibilitat, sense necessitat d’eines o complements addicionals.

Actualment el WordPress no compleix ATAG 2.0 però està compromès a cercar característiques que siguin accessibles i que ajudin als usuaris a crear contingut accessible per a aconseguir l’objectiu a llarg termini de complir amb ATAG.