WordPress.org

Quant a

Etiqueta

Etiqueta

En el projecte de codi obert WordPress, ens adonem que el nostre major recurs és la comunitat que fomentem. El projecte, en el seu conjunt, segueix aquests principis filosòfics bàsics de La Catedral i El Basar.

  • Les contribucions que es fan al WordPress són per al benefici de tota la comunitat i no per a alguna empresa o algú en concret. Totes les accions que es fan com a contribuïdor cal fer-les pensant en l’interès de tota la comunitat.
  • La participació al projecte de programari lliure WordPress està obert a tothom que vulgui participar-hi, independentment de de les seves habilitats, coneixements, estat financer o qualsevol altre criteri.
  • El projecte de codi obert del WordPress funciona gràcies a una comunitat de voluntaris. Fins i tot en aquells casos en què els contribuïdors estan patrocinats per una empresa, aporten el seu temps per al benefici de tota la comunitat del codi obert.
  • Qualsevol membre de la comunitat pot donar el seu temps i contribuir al projecte de qualsevol forma, inclòs el disseny, el codi, la documentació, la creació de comunitats, etc. Per obtenir més informació, aneu a make.wordpress.org.
  • La comunitat de codi obert del WordPress es preocupa per la diversitat. Ens esforcem per mantenir un ambient acollidor on tothom pugui sentir-se inclòs, mantenint la comunicació lliure de discriminació, incitació a la violència, promoció de l’odi i comportament poc acollidor.