Etiqueta

Dins el projecte WordPress sabem que el millor actiu que tenim és la nostra comunitat. El projecte segueix els principis filosòfics bàsics que trobem a la catedral i el basar.

  • Les contribucions que es fan al WordPress són per al benefici de tota la comunitat i no per a alguna empresa o algú en concret. Totes les accions que es fan com a contribuïdor cal fer-les pensant en l'interès de tota la comunitat.
  • La participació al projecte de programari lliure WordPress està obert a tothom que vulgui participar-hi, independentment de de les seves habilitats, coneixements, estat financer o qualsevol altre criteri.
  • El projecte de codi obert del WordPress funciona gràcies a una comunitat de voluntaris. Fins i tot en aquells casos en què els contribuïdors estan patrocinats per una empresa, aporten el seu temps per al benefici de tota la comunitat del codi obert.
  • Qualsevol membre de la comunitat pot donar part del seu temps i contribuir al projecte, ja sigui amb disseny, codi, documentació, comunitat... Per a més informació, visiteu make.wordpress.org.
  • La comunitat de codi obert del WordPress es preocupa per la diversitat. Ens esforcem per mantenir un ambient acollidor on tothom pugui sentir-se inclòs, mantenint la comunicació lliure de discriminació, incitació a la violència, promoció de l'odi i comportament poc acollidor.

Actualment hi ha un projecte en marxa per crear un codi de conducta per a tot el projecte, de manera que puguem garantir la seguretat dels nostres col·laboradors.

Les trobades s'organitzen al canal del Slack #community-team i es publiquen minuts després al blog Make Community.