License

El WordPress es distribueix amb la llicència GPLv2 (o posterior) de la Fundació per al Software Lliure. Trobareu una còpia de la llicència dins el propi WordPress, però també la podeu veure aquí.

Una part d'aquesta llicència defineix alguns requisits que han de complir els treballs derivatius com ara les extensions o els temes. Els treballs derivatius del WordPress hereten la llicència GPL. El Drupal, que també utilitza la llicència GPL, té una pàgina excel·lent sobre com apliquen les llicències als temes i mòduls del Drupal.

No està del tot clar què és un treball derivatiu, però nosaltres creiem que les extensions i els temes ho són i, per tant, hereten la llicència GPL. Si no hi esteu d'acord, podeu plantejar-vos utilitzar plataformes no GPL com ara Serendipity (llicència BSD.