Llicència Pública General GNU

El WordPress es distribueix amb la llicència GPLv2 (o posterior) de la Fundació per al Software Lliure. Trobareu una còpia de la llicència dins el propi WordPress, però també la podeu veure aquí.

Una part d'aquesta llicència defineix alguns requisits que han de complir els treballs derivatius com ara les extensions o els temes. Els treballs derivatius del WordPress hereten la llicència GPL. El Drupal, que també utilitza la llicència GPL, té una pàgina excel·lent sobre com apliquen les llicències als temes i mòduls del Drupal.

There is some legal grey area regarding what is considered a derivative work, but we feel strongly that plugins and themes are derivative work and thus inherit the GPL license. If you disagree, you might want to consider a non-GPL platform such as Serendipity (BSD license) instead.