Requeriments

Per executar el WordPress us recomanem que el vostre allotjament suporti:

  • PHP versió 7.4 o superior.
  • MySQL versió 5.7 o superior O MariaDB versió 10.3 o superior.
  • Suport HTTPS

I això és tot. Us recomanem utilitzar l'Apache o el Nginx per a executar el WordPress, ja que són molt robustos i disposen de moltes funcionalitats, però qualsevol servidor web que suporti PHP i MySQL hauria de funcionar. Dit això, no podem provar tots els entorns possibles, però tots els proveïdors d'allotjament que mencionem suporten el que hem vist i més sense problemes.

Per obtenir recomanacions detallades d'extensions del PHP, consulteu el manual d'allotjament.

Nota: Si esteu en un entorn amb versions de PHP o MySQL antigues, sapigueu que el WordPress també funciona sobre PHP 7.0+ i MySQL 5.0+. No obstant això, aquestes versions han arribat al final de la seva vida i, per tant, utilitzant-les esteu posant en risc el vostre lloc web i exposant-lo a vulnerabilitats de seguretat.

Demaneu-ho

Aquí teniu una carta que podeu enviar al vostre allotjament; copieu i enganxeu!

Voldria utilitzar el projecte de codi obert WordPress <https://wordpress.org/> i em preguntava si el meu compte és compatible amb:

  • PHP 7.4 o superior
  • MySQL 5.7 o superior O MariaDB 10.3 o superior
  • Nginx o Apache amb el mòdul mod_rewrite
  • Suport HTTPS

Gràcies!

No necessari, però recomanat per a una millor seguretat

L'allotjament és més segur quan les aplicacions PHP, com el WordPress, s'executen amb el nom d'usuari del compte en lloc del nom d'usuari compartit predeterminat del servidor. Pregunteu al potencial servidor quin passos segueixen per garantir la seguretat del compte.