WordPress.org

Quant a

Requeriments

Requeriments

Per a executar el WordPress, es recomana que l’allotjament admeti:

  • versió 7.4 o superior del PHP.
  • Versió 8.0 o superior de MySQL O versió 10.5 o superior de MariaDB.
  • Compatibilitat amb HTTPS

Això és tot. Recomanem Apache o Nginx com el servidor més robust i amb més funcionalitats per executar el WordPress, tot i que qualsevol servidor que admeti PHP i MySQL podrà executar-lo. Dit això, per a una experiència més fluida en la configuració i execució del vostre lloc, tots els proveïdors d’allotjament de la pàgina d’allotjament suporten l’anterior i més sense problemes.

Per obtenir recomanacions detallades sobre extensions del PHP, consulteu el manual d’allotjament.

Nota: Si esteu en un entorn obsolet on només teniu versions anteriors de PHP o MySQL, el WordPress també funciona amb el PHP [minimum.php]+ i MySQL 5.5.5+. No obstant això, aquestes versions han arribat al final de vida oficial i poden exposar el vostre lloc web a vulnerabilitats de seguretat.

Demaneu al vostre allotjament que executi el WordPress

Si no esteu segur de si el vostre allotjament ja pot executar el WordPress, aquí teniu una sol·licitud que podeu copiar i enganxar per enviar-los!

M’interessa executar el programari web de codi obert del WordPress <https://wordpress.org/>, i em preguntava si el meu compte admetia el següent:

  • PHP 7.4 o superior
  • MySQL 8.0 o superior O MariaDB 10.5 o superior
  • Nginx o Apache amb el mòdul mod_rewrite
  • Suport HTTPS

Gràcies!

No necessari, però recomanat per a una millor seguretat

L’allotjament és més segur quan les aplicacions PHP, com el WordPress, s’executen utilitzant el nom d’usuari del compte en lloc del nom d’usuari compartit predeterminat del servidor. Pregunteu al vostre potencial proveïdor d’allotjament quines mesures prenen per a garantir la seguretat del vostre compte.