Full de ruta

El WordPress està en continu desenvolupament. Actualment, la feina se centra en la fase 2 del projecte Gutenberg. El projecte Gutenberg és la re-imaginació de com gestionem el contingut a la web. El seu objectiu és ampliar l'accés a la presència a la web, el que és imprescindible per als negocis amb èxit contemporanis. La fase 1 fou el nou editor de blocs, que es va publicar amb el WordPress 5.0, i aquí el podeu veure en acció. Durant el 2019 ens centrarem en la fase 2, que durà l'edició en blocs a tot el lloc web, no només a les entrades i les pàgines.

Per al 2019 el projecte també té les següents 9 prioritats, tal com es resumeixen en aquesta entrada pel líder del projecte Matt Mullenweg:

  • Crear un bloc per als menús de navegació.
  • Migrar tots els ginys existents a blocs.
  • Actualitzar les àrees d'edició de ginys i el Personalitzador per a oferir compatibilitat amb blocs.
  • Proporcionar una forma perquè els temes registren visualment àrees de contingut, i les exposen a Gutenberg.
  • Afegir l'extensió de salut del lloc al nucli del WordPress, per ajudar amb la depuració i encoratjar bones pràctiques d'higiene de programari.
  • Proporcionar una forma perquè els usuaris configuren l'actualització automàtica d'extensions i temes.
  • Proporcionar una forma perquè els usuaris configuren actualitzacions automàtiques a versions majors del WordPress.
  • Implementar un directori a WordPress.org per a descobrir blocs, i una forma per a instal·lar-los sense esforç.
  • Formar un equip de triatge per a gestionar les 6.500 incidències obertes al Trac.

Voleu involucrar-vos? Aneu cap al Make WordPress! Sempre ens cal gent per a ajudar-nos a traduir, dissenyar, documentar, desenvolupar i promocionar WordPress.

Noves versions planificades actualment

Aquí teniu les versions programades actualment, i enllaços a les fites corresponents al nostre gestor d'incidències. Totes les dates projectades són per a debatre i per a facilitar la planificació, i es confirmaran a mesura que s'aprope la publicació.

Versió Planificat
5.3 (Trac) 2019

El mes anterior a una publicació, les noves funcions es congelen i l'objectiu principal és garantir la qualitat de la publicació eliminant els errors i perfilant el codi per a qualsevol problema de rendiment.

Podeu veure una visió global de les versions anteriors a la pàgina d'històric de versions

Full de ruta a llarg termini

Tot i que suposem que necessitarem gairebé tot el 2019 per acabar la fase 2 del Gutenberg, ja hi ha plans per a les fases 3 i 4. La fase 3 es concentrarà en la col·laboració i l'edició multiusuari. La fase 4 afegirà compatibilitat per a llocs multilingües.